Kosina promjenjivog nagiba (za stativ)

93,97  +PDV

Šifra: 301299

Kosina je opremljena stezaljkama za dinamometre i oznakama visine i duljine, pa omogučuje ilustraciju komponenata rastavljene sile težine i ovijeru ovisnosti tih komponenata o sin i cos kuta nagiba. Kao pribor isporučuje se valjkasto tijelo s kukama za dinamometre i kvadarska tijela za trenje.