Model vodenog kotača – hidroelektrana

391,80  +PDV

Atraktivan i animirani model koji se sastoji od  turbine i generatora 6 V, 3 W, montiran u prozirnom kučištu na zajedničkoj osovini.
Na rubu letvice su shematski i dvije 4 mm priključnice za istosmjerni i izmjenični napon za priključak potrošača.
Za dovod i odvod vode do uređaja  je  odgovarajuća cijev, duga 1 m, sa spojnicama.