Površina kruga

53,09  (400,01 kn) +PDV

Šifra:306198

Opis

Ovaj model zorno prikazuje formulu za izračunavanje površine kruga P = r‘2π.

Napunjen je finim kristalnim kvarcnim pijeskom koji na jednoj strani može potpuno prekriti površinu kruga, a na drugoj strani površine kvadrata čije duljine stranica odgovaraju polumjeru kruga.

Kod popunjavanja kvadrata potpuno se prekriju tri kvadrata (3 ⋅ r‘2) i jedna sedmina četvrtoga (1/7 ⋅ r‘2 = 0,14 ⋅ r‘2) što predstavlja približnu vrijednost broja π.