Profesionalni laboratorij – 4 radna mjesta (KERAMIKA)

6.517,69  +PDV

-sa instalacijskim ormarićem, armatura za hladnu vodu, armatura za plin, elektroblok,polica za reagense

dužina       širina       visina

210            135           95