Radionički stol sa limom DM-P

604,45  +PDV

Šifra: 310269

Metalna konstrukcija je od kvadratnih cijevi dimenzija 40 x 40 mm. Radna površina je od bukove vezane ploče 30 mm.

Radna ploča zaštićena je limom.

dužina         širina         visina

 150              75               76