O NAMA

20 godina s vama

cjelovit suvremen program
opreme, nastavnih sredstava i pribora

ŠKOLSKA OPREMA GREGIĆ

Poduzeće Školska oprema-Gregić j.d.o.o. kroz dosadašnje poslovanje razvilo je cjelovit suvremen program opreme, nastavnih sredstava i pribora potrebnog za izvođenje praktičnih radova učenika i demonstracijskih pokusa nastavnika u nastavi fizike, kemije, biologije, tehničkog odgoja te prirode i društva u osnovnim i srednjim školama. Program pribora i nastavnih sredstava zadovoljava pretpostavke za suvremeno izvođenje praktične nastave:

 • brzinu i uspješnost organiziranja nastavnog procesa
 • ekonomičnost i pokretljivost s obzirom na prostor (specijalni ormari, manipulativna kolica, unificirani plastični pladnjevi)
 • preglednost i funkcionalnost
 • prilagođenost nastavnom planu i programu: sastavni su dio svakog pribora metodske upute i pokusi predviđeni za samostalni rad učenika i demonstracijski pokusi nastavnika
 • mogućnost pojedinačne nadopune dotrajalih i oštećenih dijelova pribora.

U programu specijalizirane nastavne opreme nudimo opremanje:

 • specijaliziranih učionica i kabineta za nastavu fizike, kemije i biologije
 • radionica za tehnički odgoj
 • informatičkih kabineta i učionica
 • knjižnica, zbornica i drugih pratećih prostora u objektima obrazovnih ustanova
 • prostora za odgojno-obrazovnu ili znanstvenu namjenu prema specijalnim zahtjevima
 • dječjih vrtića (osnovna oprema uz sva didaktička sredstva).

Kako prodajni program pokriva kompletno opremanje dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola te ostalih odgojno-obrazovnih ustanova, poduzeće nudi slijedeće inžinjering poslove: surađujemo pri izradi normativa izrađujemo investicijske programe dajemo ponude na zahtjev.